S rozmachem technologií a dostupností internetového připojení se pojí také problematika chování na internetu. Kyberprostor poskytuje uživateli velkou anonymitu, z tohoto důvodu lze snadno sklouznout k překročení hranic chování na internetu. V rámci primární prevence by se mělo pracovat s tím, aby žáci tyto limity nepřekračovali a vyvarovali se tak situacím, kde by mohlo ke kyberšikaně docházet. Kyberšikana (v anglickém jazyce cyberbullying) je specifická forma šikany. Na rozdíl od šikany tváří v tvář, agresor využívá jako nástroj ubližování virtuální svět. Nedochází zde k fyzickému kontaktu, ale je zde význačný psychický teror, zesměšňování či útlak.

Kyberšikaně a jak s ní ve škole pracovat se věnuje jedna z příloh MŠMT, která je ke stažení také zde:

Krizový plán ke kyberšikaně naleznete zde: