• Funguje od roku 2015, má celokrajnou působnost.
 • Důvodem vzniku byla nedostatečná provázanost systému preventivních aktivit na regionální i místní úrovni.
 • Cílem KOS je díky intenzivnější spolupráci mezi subjekty poskytující služby v oblasti primární prevence efektivnější poskytování preventivních a intervenčních služeb na školách v PK a vytvoření systémového přístupu k prevenci, který pomůže cíleněji zaměřit činnost subjektů v prevenci a přinese důkladnější přehled o reálném stavu prevence v kraji (dostupnost, návaznost, kultura nabízení a využívání služeb apod.).
 • Koordinačně zajišťují MP PPP Plzeň a krajský školský koordinátor prevence.
 • Setkání 2x – 3x do roka (+ dle potřeby dílčí tematické pracovní skupiny).
 • Účast na KOS je zcela dobrovolná.

Členové KOS

Krajská školská koordinátorka prevence, metodici prevence z PPP Plzeň, SVP Plzeň, místně působící NNO (CPPT, Point 14, Diakonie, Ledovec, Duševní servis, Tady a Teď, Ponton, STOP PPP, OSV, Národní iniciativa pro život, Domus…), zástupci OSPOD, OŠMT MMP, ŘŠ, ČŠI, Police ČR, Městské policie, PMS, NPI ČR, KCVJŠ. Součástí jsou i zástupci škol (Masarykova ZŠ Plzeň, SPŠ stavební Plzeň, ZŠ Kdyně).

Cíle a vize

 • Intenzivnější spolupráce, cílenější koordinace preventivních aktivit -> v důsledku zamezit duplicitě programů, formálnímu využívání služeb či nadužívání služeb školami, zvýšit efektivitu a kvalitu programů prevence apod.
 • Tvorba ujednocené koncepce, preventivní strategie v PK a evaluace prevence na školách.
 • Podporovat činnosti, které budou více zaměřeny na vzdělávání, metodickou podporu a přípravu pedagogů, které jsou důležité ke kvalitní přípravě a realizaci preventivních aktivit školy na úrovni všeobecné prevence, např.: podpora třídnických hodin, adaptačních programů, interaktivních hodin, komunitních činností apod.
 • Podporovat činnosti, které kvalitně podpoří ŠMP a VP (zejména 250 hod. specializační kurzy, supervize apod.).

Přínosy spolupráce

 • Sdílení zkušeností, informací, potřeb, poptávky (pravidelné schůzky, kazuistické příklady dobré praxe, možnost srovnání s jinými subjekty ohledně kvality služeb, pravidelné hodnocení situace stavu prevence, doporučení či společné hledání řešení, příležitosti k činnosti apod.).
 • Přehled o stavu prevence na školách, nové možnosti spolupráce a větší efektivita účinnosti realizovaných kroků – nepokrytá místa v regionu (dostupnost, zaměření), vzdělání a profesionální příprava ŠMP, jasnější definování zakázek, návaznost služeb apod.
 • Jasnější financování služeb a zaměření projektů.

Příklady dobré praxe, co už se nám povedlo:

Propojení poskytovatelů (PPP Plzeň, Diakonie, CPPT, SVP Plzeň…).

   • Realizace společných vzdělávacích seminářů, vzájemná metodická podpora zacílená na sdílení metodiky, rozvoj lektorských dovedností…
   • Sjednocování přístupu.
   • Realizace vzájemných náslechů.

Krajský plán primární prevence rizikového chování PK na období 2017–2019

Realizace náslechů metodiků prevence PPP Plzeň na preventivních programech NNO a dalších subjektů

   • MP PPP na základě osobní zkušenosti můžou program lépe a cíleněji doporučit jednotlivým školám, doporučit jim, čím je vhodné na program navázat apod.
   • MP PPP nabízejí možnost metodické podpory lektorům NNO.
   • Náslechy proběhly u těchto poskytovatelů: CPPT, Diakonie, Point 14, Revolutin train, Národní iniciativa pro život, The Action New Generation, Spolek Ulice Plzeň, ACET, Fórum pro prožitkové vzdělávání – Divadlo Fórum, Domink Nekolný, VZP, SVČ Radovánek - RUBIKON II, SORUDO...

Sdílení realizovaných programů

   • Sdílený přehled realizovaných preventivních programů jednotlivých subjektů.
   • Zapojené organizace: PPP, SVP, Diakonie, Point 14, CPPT, NIŽ, Městská policie.
   • Blíže viz dokument ke stažení na konci článku „Principy sdílení a etická východiska sdílení realizovaných programů".

Realizace krajských projektů

   • Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje 2017.
   • Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje 2018.
   • Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje 2019.

Cílem projektů bylo a je realizovat podpůrné aktivity (metodické vedení pedagogů, předávání odborných informací managementu škol, školním metodikům prevence a ostatním pedagogickým pracovníkům, vzdělávání metodiků prevence v PPP Plzeň, evaluace formou celoplošného dotazníkového šetření).

V rámci projektů vznikly metodiky: Třída plná pohody – komplexní metodika pro preventivní práci na prvním stupni ZŠ, Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy.

Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy

V rámci Krajského projektu Bezpečné klima na školách v Plzeňském kraji vznikla Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy. Cílem aktivity bylo vytvoření uceleného textu, který by mohl sloužit jako jednoduchý základ pro úspěšnou tvorbu bezpečného prostředí na škole.

 

1. Konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje – Budování bezpečného klimatu na školách

Stránky konference najde zde: https://www.prevence-plzenskykraj.cz/

Krizové plány

   • Tvorba graficky zpracovaných krizových plánů pro výskyt jednotlivých typů rizikového chování ve škole.
   • Konzultace postupů s OSPOD, PČR, ČŠI.

Krajský plán primární prevence rizikového chování PK na období 2024–2027

Pro případné bližší informace kontaktujte krajskou koordinátorku prevence Hanu Dadučovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zápisy z KOS