Online bezpečnost je velmi obsáhlá tématika. V jednoduchosti se jedná o soubor opatření, které mají za cíl znemožnit nebo maximálně znesnadnit získání informací (obsah komunikací, hesla, důvěrné informace, fotografie či údajům k platební kartě). Zároveň náplní prevence by mělo být bezpečné seznamování, protože žáci primárně využívají internet k propojování s druhými lidmi. Obrana před negativními zkušenosti v online světě nespočívá v naprostém odstřihnutí od internetu. Rodiče a pedagogové by měli s dětmi hovořit o tom, co na internetu dělají a zajímat se, jak zde tráví svůj volný čas. Nejenom, že se díky tomu dozví nové informace a lépe se v problematice zorientují, ale zároveň se zvýší kredibilita dospělého z pohledu dítěte a je více pravděpodobné, že dítě tak u daného dospělého vyhledá pomoc v případě nesnází v online prostředí.