Vzhledem k nové situaci, se kterou se nyní musí ředitelé, pedagogové i rodiče vypořádat, bychom Vám rádi nabídli několik materiálů, které by vás mohly vést v prvních společných dnech s dětmi ve škole.

Jako vždy Vám ochotně nabízíme metodickou podporu v podobě konzultací (emailem, telefonem či osobně) při plánování návratu dětí do škol ať už nyní nebo až v září. Kontakty na svého oblastního metodika naleznete v sekci Prevence -> Základní informace.

NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL: Metodický materiál pro podporu pedagogů

Tým pracovníků Koordinační skupiny primární prevence (metodici prevence PPP Plzeň, Pracovníci P-centra CPPT, SVP Plzeň a Diakonie Západ – Prevence pro školy a veřejnost) pod záštitou Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Plzeňského kraje, vytvořili metodický materiál pro podporu pedagogů po návratu dětí do škol.

Tento stručný dokument by měl být ku pomoci pedagogům v prvních dnech při nástupu dětí do škol po skončení karanténních opatření. Je zde ke stažení v několika variantách – první je ve formátu pdf, druhá varianta je předpřipravená brožura k vytisknutí do podoby A5 sešitu a třetí varianta je ve Wordu.
Materiály jsou k dispozici k volnému šíření.

Adaptační program - metodika pro učitele

P-centrum v době uzavření škol vytvořila společně s účastníky specializačního kurzu metodiku adaptačního programu pro návrat žáků do škol. Dokument, který je zde poskytnut ke stažení, je primárně určený pedagogům druhého stupně ZŠ a jejich žákům. Materiál je k dispozici k volnému šíření.

Stanoviska

Oblastní metodici prevence v Pedagogicko-psychologické poradně, ostatní poskytovatelé preventivních aktivit v rámci Plzeňského kraje, ale i Mgr. Ivana Bartošová (náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu) se všichni plně ztotožňují se stanovisky Úřadu vlády české republiky - odboru protidrogové politiky a Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování OSPRCH. Obě tato stanoviska se shodují v názoru na postoj k podpoře preventivních aktivit (cílené na klima tříd a škol) po návratu dětí do škol.

Jejich plné znění je možno stáhnout zde:

Až se sejdeme ve škole

Dále pod záštitou OSPRCH vznikl ve spolupráci s Mgr. Terezou Berkovou a Mgr. Sylvii Stretti materiál s názvem „Až se sejdeme ve škole“ pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19.

Tento plán pro školy je ke stažení zde:

Otevřená sborovna P-centra, CPPT, o. p. s.

CPPT nabízí prostor pro sdílení pedagogů. Otevřené sborovny probíhají vždy v pondělí od 13:30 a jsou tematicky zaměřené, využívají aplikace ZOOM. Aktuální informace na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/groups/664604047648828/

DO SVĚTA - nabídka

Organizace DO SVĚTA, z.s. nabízí podporu pro školy a pedagogy právě v problematice nástupu žáků do školy po karanténě. Na stránkách organizace možno dohledat podrobnější popis a cíl služby včetně jednotlivých nabídek.

Děti a pandemie - časopis Reflex

Tomu, jak zvládají děti pandemii, se věnuje i článek Adély Knapové v Reflexu v rozhovoru s psychiatrem a psychoterapeutem Peterem Pöthem. Článek v tomto odkazu je pouze pro předplatitele nebo je dostupný v tištěné formě. V odkazu ke stažení je možné se seznámit se základními myšlenkami článku.

Postupy podporující bezpečí

Tématem návratu dětí do škol se zabývá i jeden z článků PBIS (Positive Behavioral Interventions & Support). Z angličtiny přeložený krátký článek se zaměřuje na postupy podporující pocit bezpečí, předvídatelnost prostředí a očekávané chování.

Začít spolu

Na odkazu vzdělávacího programu Začít spolu - https://www.zacitspolu.eu/aktuality/ naleznete několik článků k tématu výuky na dálku. V jednotlivých článcích s názvem „ZaS DOMA“, na kterých spolupracovali učitelé, jsou k dispozici k inspiraci různé „vychytávky“ pro online učení, ale i například inspirace pro společné komunitní kruhy, když žákům chybí kamarádi ve třídě.

NPI ČR – Zkušenosti odborníků v oblasti primární prevence

Na stránkách Národní pedagogického institutu ČR naleznete článek od Mgr. Jarmily Vedralové. Je zde popsána řada aspektů, které by mohly negativně ovlivnit žáky během karanténních opatření. Na konci článku naleznete odkaz ke stažení, který poskytuje souhrn aktuální preventivní praxe s odkazy na konkrétní příklady činnosti programů prevence.

Prevence na doma

Krajské centrum primární prevence PK při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí nabídlo školám pracovní listy s tématy objednaných preventivních programů, které nebylo možné ve školách s ohledem na nouzový stav zrealizovat.
V situaci, kdy do škol nemohou lektoři primární prevence, ale ani žáci samotní, vznikly pracovní listy Prevence na doma. Pracovní listy s tématy z primární prevence, které jsou dostupné všem pedagogům k dalšímu využití při vzdělávání žáků a jsou určené pro žáky 1. – 9. tříd ZŠ a měly by být podnětem k diskuzím, podkladem k zamýšlení se a zjišťování si informací.
Součástí pracovních listů jsou Instrukce pro pedagogy, rodiče (zákonné zástupce) a žáky, kde každý najde návod, jak s materiálem může naložit.
Pracovní listy, Instrukce a související odkazy jsou dostupné na https://www.pppuo.cz/prevence-na-doma.