Netolismus je výraz pro chorobnou závislost na internetu ve všech formách, tedy hraní her, chatování, sledování emailů apod. Do netolismu spadá závislost na mobilním telefonu a televizi. Tato nutkavá potřeba být neustále online se postupně stává pro daného jedince patologické a ovlivňuje jeho vztahy s rodinou a okolím. Může vést i k finančním problémům. Hlavní léčebnou metodou netolismu je psychoterapie, která může být v případě závažného stavu doplněná farmakoterapií.

Psychologická a sociální rizika netolismu:

 • Špatná organizace času, nepravidelnost v jídle, nedostatek spánku.
 • Zhoršení mezilidských vztahů, neschopnost řešit problémy v komunikaci.
 • Horší školní prospěch nebo soustředění na práci.
 • Návykové chování ve vztahu k počítačům.

Prevence netolismu:

 • Sledujte, jaké hry děti hrají.
 • Uvědomte si, že hry mají i kladné stránky: některé umožňují rozvíjet logiku, postřeh, schopnost orientace ve složité situaci, koordinace očí a rukou, koncentraci, plánování, řešení problémů apod. Důležitý je výběr her a přiměřenost věnovaného času.
 • Hrajte hry s dítětem a poté si o nich povídejte – pomáháte rozlišovat fikci od reality.
 • Stanovte striktní limity, kdy dítě může hrát a kdy ne.
 • Dávejte pozor, aby dítě nehrálo u kamarádů.
 • Zjistěte, zda dítě hraním počítačových her neutíká od problémů.
 • V průběhu hry veďte dítě k tomu, aby si po určité době dalo přestávku, během ní o hře mluvte.
 • Podporujte dítě i v jiných zájmech.
 • Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo.

Zdroj: https://www.nzip.cz/clanek/259-netolismus

Intervenci pedagoga v rámci školního prostředí v otázce netolismu popisuje příloha MŠMT č. 15.