Vzhledem k aktuální situaci, se kterou se musí ředitelé, pedagogové i rodiče vypořádat, bychom Vám rádi nabídli několik materiálů, které by pro Vás mohly být přínosem v době distančního vzdělávání.

Jako vždy Vám ochotně nabízíme metodickou podporu v podobě konzultací (emailem, telefonem či osobně). Kontakty na svého oblastního metodika naleznete v sekci Prevence -> Základní informace.

Úprava školního řádu - distanční výuka

V metodickém doporučení MŠMT k distanční výuce je doporučení úpravy školního řádu a zpracování témat spojených s distanční výukou. Bližší informace naleznete v metodickém doporučení MŠMT.

Dítě v krizové situaci během distanční výuky

Tým prevence Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň a krizové centrum Diakonie Západ vytvořil jednoduchý leták k tématu Dítě v krizové situaci při online výuce. Jde o podporu učitele v prvních minutách, když při online výuce dojde u nějakého žáka/žačky k projevům úzkosti, pláči nebo křiku. Shrnuje osvědčené postupy, konkrétní věty i kontakty, které mohou učitelé využít.

 

 

P-centrum: Online třídnické hodiny

P-Centrum CPPT, o.p.s. Plzeň vytvořilo metodiku k on-line třídnickým hodinám. Naleznete v ní postup, jak strukturovat online třídnickou hodinu včetně aktivit, modelových vět a reflexe. Tento stručný dokument naleznete ke stažení zde:

P-centrum: Otevřená sborovna

P-centrum pokračuje v realizaci online setkání – Otevřené sborovny. Je možné se připojit na Facebooku ke skupině P-centrum, CPPT, o.p.s., Plzeň. V ní naleznete odkaz na připojení do Otevřené sborovny přes ZOOM i aktuální vypsaná témata do diskuze. Otevřená sborovna se koná každý čtvrtek od 13:30 a je určená pro všechny pedagogy, kteří chtějí sdílet, jak se jim daří v práci s online výukou a jak se v ní cítí.

Karanténa a škola doma - 40 rad pro rodiče

Organizace Jules and Jim vytvořila plakát s doporučeními pro rodiče ke zvládání karantény a domácí výuky. Všechny jejich zásady organizace sloučila do jednoho A4 plakátu PDF Jules and Jim.

Nevypusť duši – Infografiky

Na stránkách Nevypusť duši naleznete velké množství grafiky k tématu duševního zdraví pro děti i pedagogy. Středoškoláci mají možnost využít workshop Duševní zdravověda v online verzi.

   

   

Autoregulace

Centrum Locika vydalo leták „Jak pomoci dítěti v jeho autoregulaci“. Materiál je vhodný při práci se strachem či smutkem.

Materiály věnující se tématu Koronaviru

Ahoj, já jsem Korona

Jedná se o již na jaře vytvořenou přeloženou brožuru pro žáky mladšího školního věku od autorky Lies Scaut. Zároveň zde naleznete i průvodce, jak s materiálem „Ahoj, já jsem korona“ pracovat.

 

Koroňák není kamarád

Pracovní sešit inspirovaný taktéž původním „Hello, I am Corona“ od autorky Lies Scaut, tentokrát od týmu MVČR, Masarykovo univerzity a Skautského střediska Uherský brod. Materiál je opět určen pro mladší školáky.

Expedice Korona 2020

Obdobný pracovní sešit pro žáky mladšího školního věku od Alivio centrum, který pracuje s prvky expedice. Na konci textu se nachází průvodce pro rodiče, jak s materiálem pracovat.

Bezpečné zajištění online přenosů

Pro pedagogy se nabízí materiál vydaný MŠMT k tématu zabezpečení videokonferencí. Na stránkách MŠMT naleznete rozsáhlé materiály pro bezpečnostní standart, zde však přidáváme k dispozici brožuru „Videokonference bezpečně“ kratšího rozsahu.

Další odkazy k možnému využití

Školy sobě – Podpora pro školy v době distanční výuky.
Spolu doma – Pomoc rodinám při společném trávení volného času a vzdělávání doma.
Začít spolu – Seriál „ZaS Doma“ - výuka na dálku určená pro pedagogy i rodiče.
Prevence na doma – Pracovní listy s tématem primární prevence pro žáky od 1. do 9. tříd.
Leták na prázdniny – Plakát od MŠMT s výzvou k zodpovědnému chování o prázdninách.
NÚKIB - Materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí.
Jeden svět na školách – Krátké filmy s návaznými pracovními listy a metodikou.