Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů pro oblast děti/žáci-cizinci cílenou podporu pedagogů při vzdělávání dětí/žáků-cizinců. Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Plzeň s touto problematikou doporučujeme:

Národní pedagogický institut České republiky, krajské pracoviště Plzeň, Čermákova 18, 301 00 Plzeň.