Náměty a odkazy pro pedagogy

Plán pedagogické podpory vzor - žáci z Ukrajiny
NPI - Zařazování žáků z Ukrajiny do škol - užitečné odkazy
Pomoc českým školám a ukrajinským školákům

Národní pedagogický institut České republiky společně s MŠMT a dalšími partnery připravil webové stránky s metodickou podporou školám.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy k dění na Ukrajině
Metodické doporučení pro poskytování služeb žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení (ŠPZ) žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí) vytvořil Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).

Příručka pro školy v době katastrofické události

Nabízí aktivity, které s žáky můžete ve třídě podnikat, a materiály, které Vám napomohou otevírat citlivá témata ve školním kolektivu. Dále přináší souhrn tipů, jak komunikovat 2 taková témata směrem k dětem, jak jim pomoci s obavami, se strachem nebo smutkem. Nastíníme i možnosti, jak zvládat nevraživost směrem k ukrajinským, ruským a běloruským žákům, a v případě potřeby uvádíme i seznam krizových kontaktů psychické podpory.

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR

Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je určený pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Reaguje na dramatické události předchozích dnů na Ukrajině a příchod občanů Ukrajiny do ČR. Materiál obsahuje odpovědi na základní otázky a informace související se vzděláváním ukrajinských dětí v ČR.

Sociální dovednosti, které děti potřebují
Jak mluvit s dětmi o válce?
Typické reakce dětí a adolescentů na katastrofickou událost
Jak mluvit s dětmi o současném dění
Doporučení pro školy ohledně ruské agrese na Ukrajině
Nabídka podpory školám v době války na Ukrajině
Příklad dopisu pro rodiče od školního psychologa
Užitečné odkazy - válka na Ukrajině

Informační stránky a odkazy spojené s válkou na Ukrajině.

Odkazy pro učitele i rodiče - NPI ČR
Systém podpory nadání a péče o nadané
Podpora pedagogů při vzdělávání DŽC
 
 
Powered by Phoca Download