Supervize je jednou z forem podpory pro pedagogické pracovníky a představuje důležitou oblast profesního růstu. Chápeme ji jako aktivní prvek prevence syndromu vyhoření a přetížení (sídlení, provázení, konzultace, podpora). Principem supervize je hledání řešení problémů z praxe s nezaujatým odborníkem.

Náplní je provázet a pomáhat jedinci/týmu nahlédnout, vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize je zároveň zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Supervize je současně i modelem učení.

Přínosy supervize pro pedagoga:

  • Prevence vyhoření, snižování emočního napětí.
  • Nadhled, odstup.
  • Pohled na problém z různých úhlů, možnost lépe porozumět dané situaci.
  • Bezpečné prostředí pro zpětnou vazbu.
  • Profesní rozvoj, upevnění pracovních kompetencí.
  • Podpora učitelů při zvládání pracovní zátěže a při zvládání konfliktů.

Supervize může být zaměřená týmově (na vztahy a spolupráci v týmu), případově/kazuisticky (na problémy spojené s konkrétními případy, situacemi, na žáka, na rodiče) nebo na supervizi řízení (manažerské dovednosti, vedení týmu). Je možné ji využít v individuální či skupinové/týmové formě.

Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd. Týmová supervize je důležitou součástí dobře fungujícího týmu.

Kdo je supervizor?

Supervizor je odborníkem zvenčí, není zaměstnancem školy, může proto nacházet nový pohled na situaci. Dodržuje mlčenlivost a řídí se etickým kodexem. Vztah mezi supervizorem a pedagogem je rovnocenný – jde o setkání dvou odborníků z jiných profesí. Nejedná se o „dohled“, jak by to na první pohled mohlo vypadat, podle anglického slova „supervise“.

Jak supervize probíhá?

Na začátku supervize se uzavírá kontrakt mezi supervizorem a zadavatelem (ve školním prostředí to bývá ředitel školy), ve kterém by měl být zachycen důvod supervize nebo problém k řešení. Kontrakt je možné v průběhu supervize rozšířit, zúžit nebo i změnit.

Supervize očima učitelů:

Krátký film (cca 15 min) – dva učitelé si povídají, co je to supervize:

Kontakty na supervizory ve školství:

Mgr. Dana Šedivá  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 774 899 336 supervize
Mgr. Michal Vybíral Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 723 283 857, www.mvybiral.cz supervize, koučování
Mgr. Marie Čechurová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 603 208 238 supervize
RNDr. Renata Svobodová (dříve Fejfarová) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 724 332 551, http://koucinkrenata.webnode.cz supervize, koučování
Mgr. Kamila Bobysudová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 732 204 502, http://www.bobysudova.cz supervize, koučování, mentoring
MUDr. Stanislav Kudrle Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 608 882 234, www.doorway.sweb.cz supervize

 

Další kontakty registrovaných supervizorů najdete na stránkách:

supervize1