Vyšetření školní zralostiterminy

Žádosti o vyšetření školní zralosti před nástupem do 1. třídy ZŠ je nutné podat nejdéle do 26. ledna. Žádosti zaslané po tomto termínu nemusí být z kapacitních důvodů vyřízeny do termínů zápisů do ZŠ. Vyšetření se provádí nejdříve od ledna.

Profi vyšetření (volba povolání)

Žádosti o vyšetření profi orientace je nutné podat nejdéle do 30. září. Ideální čas pro podání žádostí je na konci 8. třídy ZŠ, popř. na začátku 9. třídy ZŠ.

Vyšetření k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky

Žádosti o vyšetření k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky je nutné podat nejdéle do 15. září. Po tomto termínu nemůžeme zaručit, že vyšetření bude provedeno do konce listopadu, kdy je nutné přiložit k žádosti o maturitní zkoušku i námi vydaný posudek. Ideální čas na podání žádostí je na konci 3. ročníku SŠ, popř. nejdéle na začátku 4. ročníku SŠ.

Dodatečný odklad školní docházky

Nejdéle do 31. ledna může ředitel ZŠ rozhodnout o dodatečném odkladu školní docházky dítěte.