schuzkaZákonný zástupce, zletilý klient orgán veřejné moci může požádat o poskytnutí poradenské péče osobně, telefonicky, písemně podle spádové oblasti jednotlivých pracovišť. K tomuto účelu lze využít formulář, který je ke stažení na našich webobých stránkách - "Konzultace s odborným pracovníkem". Vyplněný pošlete nebo osobně předejte do příslušné PPP.

Pro zkvalitnění naší služby bude před zahájením poradenské péče provedena vstupní konzultace se zákonným zástupcem, zletilým klientem, kdy zjistíme za jakým účelem /z jakého důvodu/ klient požaduje poradenskou péči. Na základě podrobného rozboru pak bude nastaven další postup. Konzultace probíhá bez dítěte. Tímto způsobem se snažíme zamezit možnosti vzniku zvýšené unavitelnosti a stresu u dítěte.

Pokud bude výsledkem konzultace vyšetření /diagnostika/, je nutné do PPP doručit vyplněné a podepsané následující dokumenty:

  • Žádost o poskytnutí poradenské péče - vydá odborný poradenský pracovník zákonnému zástupci, zletilému klientovi osobně.
  • Sdělení rodičů - ke stažení na našich stránkách.
  • Sdělení školy - ke stažení na našich stránkách (vyplní pedagog).
  • Vyšetření z jiných odborných pracovišť – od lékaře, SPC apod.

Veškeré formuláře najdete ke stažení v nabídce jednotlivých poboček - Žádosti o vyšetření.

Výsledkem této služby je zpráva, kterou obdrží pouze zákonný zástupce, zletilý klient a doporučení k nastavení podpůrných opatření, které vždy předává školní poradenské zařízení škole nebo orgánu státní moci.

Podmínkou zahájení poradenské péče je, že žadatel poskytne součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Poradenský pracovník předem informuje zákonného zástupce, zletilého klienta o všech podstatných náležitostech spojených s poradenskou prací.

Zvaní klientů

Zvaní klientů se uskutečňuje:

  • na základě vstupní konzultace je stanoven termín další návštěvy poradenského zařízení, buď k nápravné a terapeutické činnosti nebo k vyšetření,
  • písemně /poštou/.

Krizová intervence se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.