Přibatoh první návštěvě PPP zjišťuje odborný pracovník od zákonného zástupce, popř. zletilého klienta, důležité anamnestické údaje, které mohou mít vliv na aktuální potíže – informace o těhotenství, porodu, raném dětství i aktuálním zdravotním stavu. Prosíme, připomeňte si tyto údaje před návštěvou poradny. Pokud má dítě výukové problémy, bude vhodné s sebou přinést nějaké školní sešity a žákovskou knížku. V případě, že bylo dítě vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s aktuálně řešeným problémem, je vhodné zprávu z tohoto vyšetření vzít s sebou také. Jedná se o zprávy např. z logopedie, foniatrie, psychiatrie apod.

Z důvodu časové náročnosti vyšetření doporučujeme vzít s sebou dítěti malou svačinu a pití.