I v době distanční výuky bylo povinností zákonných zástupců žáků dokládat důvody nepřítomnosti žáků při výuce dle školního řádu. Často je rodič překvapen, když se od třídního učitele dozví o podezření na záškoláctví svého dítěte. Přemýšlí o příčinách často obranného mechanismu, kterým se potomek vyhýbá školnímu prostředí nebo konkrétním předmětům. Při řešení problému je třeba hledání motivů věnovat velkou pozornost a nezlehčovat záškoláctví jako „klukovinu“. K uvažování nad možnými souvislostmi neomluvené absence můžete zhlédnout pořad „Dneska se uleju ze školy!“ z cyklu Rodina, škola a já na webu České televize zde.

Stručný přehled jaké jsou varovné signály, jak vést rozhovor s dítětem a co dělat, když máte podezření na záškoláctví, co změnit v rodině a jak pracovat sami se sebou najdete ve výborném článku na webu „Šance dětem“. Více zde.

Podporu při řešení krizové situace a základní sociální poradenství najdete na Rodičovské lince zde.

Spolupracujte se školou, zejména s třídním učitelem (zeptejte se, zda-li si nevšiml něčeho, co by mohlo s absencemi souviset) a domluvte se na společném postupu. Dospěje-li záškoláctví žáka plnícího povinnou školní docházku do bodu, kdy už ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého dítěte, může se jednat o přestupek nebo i trestný čin.

Záškoláctví