Sebepoškozování, sebevražedné chování dětí a mladých bývá při pohledu zvenčí velmi alarmující, drastické, nepochopitelné - pravý problém, příčina, se ale velmi často skrývá až za ním. Principem sebepoškozování je snaha potlačit psychickou bolest bolestí fyzickou. Za škrábáním se, řezáním žiletkou, vytrháváním vlasů, tak bývá ohromné vnitřní trápení, konflikt nebo traumatický zážitek dítěte (týrání, konflikt v rodině, sexuální zneužívání, odloučení od milované osoby, dlouhodobá šikana, tendence rodiny potlačovat emoce a nemožnost naučit se vyrovnávat s problémy aj.). Sebepoškozující lidé se nechtějí vědomě zabít. Je zde však riziko nechtěného překročení hranice mezi životem a smrtí. V případě sebevražedných tendencí se vnitřní napětí stupňuje a záměr konkretizuje až k pokusům nebo i dokonané sebevraždě.

Předcházení sebepoškozování je především v aktivní všeobecné prevenci (školní i rodinné). V učení dětí porozumění svým potřebám, zdravému zvládání napětí, náročných situací a důvěře/vyhledání podpory.

Všímavost pedagogů, rodičů a důvěra dětí v nás je základem pro včasné podchycení eventuálního rizikového chování a navázání rodiny na odbornou pomoc. V počátcích krátkodobě i psychiatrickou hospitalizací, později psychologickou pomocí (individuální/rodinná terapie aj.).

Organizace Nevypusť duši na svých webových stránkách nabízí velmi šikovný návod pro mladé lidi, co mohou sami dělat se svým napětím, sebepoškozováním. Součástí je i video a Manuál pro blízké.
Více na Sebepoškozování - Nevypusť duši (nevypustdusi.cz).

Děti a jejich problémy II. (sborník studií) - dílčí část publikace je věnována Sebepoškozování a Sebevražedným tendencím, jejich příčinám, podobám, možnostem krizové intervence/terapie i kontaktům na některá zařízení.

Krátké tematické podcasty linky bezpečí - Sebevražedné myšlenky u dětí a dospívajících; Sebepoškozování – co bere, co přináší Na tenké Lince | Podcast on Spotify.

Sebepoškozování, sebevražedné chování