LINKA BEZPEČÍ
tel: 116 111 + Chat
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.linkabezpeci.cz

RODIČOVSKÁ LINKA:
Tel: 606 021 021
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezplatná celostátní, anonymní linka pro děti a mládež (a rodiče) v krizových životních situacích, otevřena 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.

LINKA PRO RODINU A ŠKOLU
tel: 116 000 + Chat
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.linkaztracenedite.cz
Linka pro pedagogy, rodiče, vychovatele, sociální pracovníky. Anonymně, zdarma, nonstop. Oproti lince bezpečí má větší přesah do napojení klienta s OSPOD, odborníky, kontaktují rodiče, podporují – ověřují návaznou spolupráci.

DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ FN Plzeň Lochotín
tel: 377 103 139 (akutní ambulance nonstop 377 103 862)
web: www.fnplzen.cz/psych
Komplexní nabídka akutních i ambulantních, konzultačních služeb.

DIAKONIE ZÁPAD - PLUS: krizová ambulantní pomoc
Reslova 12, Plzeň 301 00, Otevírací doba: cca 8:30 – 17:00
tel: 733 414 421
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-v-nouzi/plus-pro-lidi-v-krizove-situaci/
Krizová telefonická, ambulantní i terénní pomoc lidem v obtížné životní situaci. Krizová intervence, krátkodobá podpůrná psychoterapie, poradna pro rodinu a páry, doprovod na služby, úřady, instituce, zprostředkování kontaktu na další odborné služby (psycholog, právník, lékař, pastor).

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PLZEŇ
Karlovarská 67, Plzeň
tel: 774 715 264, 778 885 328
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.dduplzen.cz/pro-rodice/problemy-samo-se-sebou/
Komplexní etopedické zařízení podporující děti, mládež a rodiny (učitele). Individuální poradenství pro děti, rodiče, učitele. Ambulantní psychologická péče, práce s dětmi, rodinou. Rodičovské skupiny, rodinná terapie a poradenství.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PLZEŇ
OBLASTNÍ METODICI PREVENCE Pm, Pj, Ps, Do, Ro, Kt, Tc.
Částkova 78, Plzeň 312 00
web s kontakty: www.pepor-plzen.cz/primarni-prevence/prevence-zakladni-informace
Metodické vedení a podpora učitelů, ŠMP rodičů, žáků. Primární prevence, intervence -práce se třídami.

CPPT, P – CENTRUM - Adiktologická a preventivní ambulance „- 21“
Plachého 6, 301 00 Plzeň
tel.: 602 686 893
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.cppt.cz/nase-zarizeni/ambulance-pro-nelatkove-zavislosti
Poradenské a terapeutické služby pro děti, mladé lidi (od zahájení školní docházky do 21 let)
a jejich blízké při zvládání náročných životních situací spojených s dospíváním (rizikové chování, obtíže v rodinných, vrstevnických vztazích, obtížné zvládání školní zátěž, obtížné zvládání nároků na dospívání aj.).

NEVYPUST DUŠI
web: www.nevypustdusi.cz
Webové stránky o duševním zdraví. Infografiky, postupy, rozhovory, videa, vzdělávání.

OPATRUJ.SE
web: www.opatruj.se
Webové stránky Národního ústavu duševního zdraví. Testy, péče o sebe, pomoc, duševní zdraví.

DIAKONIE ZÁPAD - Prevence
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
tel.: 775 720 490
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-deti-a-mladez/prevence-pro-skoly/
Programy primární prevence 1. a 2. st., SŠ. Spektrum certifikovaných preventivních programů, adaptační kurzy. Program/práce se třídou, učiteli, školou při úmrtí žáka, pedagoga, rodiče.

CPPT, P – CENTRUM – prevence
Plachého 6, Plzeň 301 00
tel.: 731 183 394
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.cppt.cz
Programy všeobecné primární prevence 1. a 2. st., SŠ a intervence. Metodická podpora pedagogů.

Sebepoškozování, sebevražedné chování