Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Statistiky uvádějí, že CAN v ČR trpí přibližně 1 – 2 % dětské populace, což představuje 20 – 40 tisíc dětí. Velmi často bývá původcem násilí někdo z rodiny nebo blízkého okolí dítěte, a proto je třeba postupovat odborně a komplexně.

Týrání a zanedbávání také porušuje Zákon o sociálně-právní ochraně dítěte (taxativně vyjmenováno zde: 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití rodičovských práv. Specificky školy, jsou pak povinny oznámit pracovníkům OSPOD skutečnosti, které nasvědčují ohrožení dětí.

Schopnost dětí uvědomit si svou situaci nebo ji dokonce dokázat změnit je velmi omezená. Klíčová je proto znalost a všímavost pedagogů a dalších blízkých k varovným signálům, jeho včasné zachycení a navázání dítěte, dospělých na odbornou pomoc – viz. Kontakty.

Děti a jejich problémy II. (sborník studií) - dílčí část publikace je věnována Syndromu CAN a sexuálnímu zneužívání – podobě, příčinám, pomoci/terapii a kontaktům na některá zařízení.

Sexuální zneužívání - publikace se podrobněji věnuje různým formám sexuálního zneužívání, právním hlediskům, terapii a prevenci.

O sexuálním zneužívání dítěte se můžete dozvědět více na webových stránkách organizace Šance dětem: Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí.

Inspirativní jsou také tyto videa nebo podcasty:

Kde je hranice trestání dětí? Radio, ČRo Hradec Králové – Radiofórum, 2013.
Nemám čas na své dítě – PhDr. Ivan J. Skalík. Radio, ČRo Region – Karambol, 2012.
Mami, zastav se! TV, Česká televize – Rodina a já, 2011.
Jak děti trestat a neublížit. Radio, ČRo 6 – Zaostřeno na občana, 2008.
Kolik času rodičů potřebují nejmenší děti – PhDr. Jaroslav Šturma. Videozáznam, Nadace Sirius, 2013.
Lze vychovávat děti bez trestání? – Václav Mertin. Videozáznam, Nadace Sirius, 2014.
Co je trest a co už týrání. TV, Česká televize – Tykadlo, 2012.