Primární prevence syndromu CAN ve školách znamená široce koncipované osvětové edukativní působení, předávání informací o protiprávnosti zneužívání dětí, dobrých příkladů řešení a nabídky pomoci/odborných služeb.
V obecnější a přiměřené podobě je dobré se týrání, zanedbávání dětí věnovat již v MŠ, 1. stupni. Konkrétně spočívá prevence především ve znalosti hranic (tabu zón lidského těla, ale i rizikových situací) a posilování důvěry/schopnosti dětí obrátit se na pedagogy, blízké v případě pochybností, nejistot, obav.
Na 1. a 2. stupni základních škol je nutné vysvětlit dětem, že ke zneužití patří i situace, kdy se ho dospělý vůbec nedotkne, ale přesto mu ubližuje, např. mu ukazuje svoje genitálie, onanuje před ním, nutí ho se dívat na pornografické filmy, časopisy nebo fotografie. Že zneužívání je i to, když dospělý dítěti nabídne peníze za to, že dítě bude k dispozici jinému dospělému pro jeho sexuální potěšení (tím navádí dítě k prostituci). Součástí je i posilování způsobů odmítnutí.
Všeobecná i primární prevence je v kompetenci učitelů: mohou s ní cíleně pracovat v rámci svých předmětů (VkZ, Prvouka, OV, Př, třídnické hodiny).

Podporou prevence syndromu CAN jsou i dlouhodobé preventivní programy pro žáky 1. st. jako Kočičí zahrada, Zipiho nebo Jablíkovy kamarádi, Třída plná pohody, které rozvíjejí právě sociální dovednost dětí, důvěru k učiteli a pracují s tématy jako je tajemství, odpovědnost, osobní bezpečí aj.

Schopnost dětí uvědomit si svou situaci nebo ji dokonce dokázat při týrání změnit je velmi omezená. Klíčová je proto znalost a všímavost pedagogů a dalších blízkých k signálům syndromu CAN, jeho včasné zachycení a navázání dítěte na odbornou pomoc.

Inspirativní jsou také tyto videa nebo podcasty:

Učitelé by měli více odhalovat týrané děti. Pomoci jim má Karta identifikace ohroženého dítěte | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Mami, zastav se! TV, Česká televize – Rodina a já, 2011.
Jak děti trestat a neublížit. Radio, ČRo 6 – Zaostřeno na občana, 2008.
Kolik času rodičů potřebují nejmenší děti – PhDr. Jaroslav Šturma. Videozáznam, Nadace Sirius, 2013.
Lze vychovávat děti bez trestání? – Václav Mertin. Videozáznam, Nadace Sirius, 2014.
Co je trest a co už týrání. TV, Česká televize – Tykadlo, 2012.