Děti, které jsou vystaveny násilí mezi rodiči na tuto situaci reagují podobnými symptomy, jako děti, které jsou samy týrány a zneužívány. Strach a bezmoc totiž zažívají i ty děti, které násilí „jen“ vidí nebo slyší. Násilí se totiž dotýká všech členů rodiny a celého jejího systému. Pokud se navíc dítě rozhodne oběť bránit, vystavuje se samo nebezpečí přímého fyzického, ale i psychického násilí.
Dle odhadů se domácí násilí páchané na dětech týká ročně asi 40 000 dětí mladších 15 let. S domácím násilím se setká až 38 % českých žen a děti jsou v roli svědků až v 90 % případů domácího násilí, násilný rodič zaútočí i na své dítě ve 40–60 % případů.

Domácí násilí se na rozdíl od týrání a zneužívání dítěte dotýká primárně rodičů nebo jiných dospělých osob v blízkých vztazích. Pomoc i právní odpovědnost jednotlivých aktérů je rozdílná (u žáka mají pedagogové oznamovací povinnost Policii ČR, OSPODu při podezření i zjevném násilí. U dospělé oběti tato povinnost není, je to více v rovině nabídky odborné pomoci, kontaktů.). Proto je spolupráce s odbornými organizacemi, intervenčními centry nebo státními orgány zásadní (viz kontakty). Schopnost dětí uvědomit si svou situaci nebo ji dokonce dokázat změnit je velmi omezená. Klíčová je proto znalost a všímavost pedagogů a dalších blízkých k varovným signálům, jeho včasné zachycení a navázání dítěte, dospělých na odbornou pomoc – viz. Kontakty.

Je důležité vědět, že DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ V POŘÁDKU a dá se řešit. Nejefektivnější je včasná pomoc ohrožené i násilné osobě. Vyhledat pomoc je projevem síly!

PREVENCE

Webové stránky Film Zuřivec | školení a prevence domácího násilí (zurivec.cz) nabízejí jak vysoce kvalitní seminář pro pedagogy, tak krátký animovaný film, se kterým mohou učitelé pracovat ve svých třídách.

Ucelený preventivní blok, workshop a metodiku pro učitele i jednotlivé aktivity do výuky (tříd. hodin i projektových dní) „Domácí násilí není v pořádku“ nabízí i PPP Plzeň spolu s Diakonií Západ. Více informací na webu Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň nebo M. Žižka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Společnost Jeden svět nestačí na svém webu nabízí školám volně ke shlédnutí mnoho dokumentárních a výukových filmů (často i s jednoduchými pracovními listy/metodikou). Domácího násilí se aktuálně dotýká 7 videí. Více na: Domácí násilí - JSNS.

Rozhovor s českou psycholožkou s Barborou Jakobsen na Radiožurnálu Domácí násilí je genderový problém. Vinu nese vždy násilník, říká psycholožka - YouTube.

Rozhlasový rozhovor o domácím násilí Českého rozhlasu Wave - Diagnóza F: Domácí násilí | Radio Wave (rozhlas.cz).

INTERVENCE

Komplexní informace, praktické rady ale i kontakty na krizovou linku, odborné poradenství a další najdete na webu Bílého kruhu bezpečí Domácí násilí (domacinasili.cz).

Intervenční centrum Plzeňského kraje nabízí bezplatnou linku pomoci 777 167 004, ambulantní poradenství (9:00 – 15:00) i podporu v terénu (doma, na ulici, ve zdravotnickém zařízení, u Policie...). Bezplatně na základě dobrovolnosti. Více na webu Intervenční centrum Plzeňského kraje (dchp.cz).

Podpoře rodin zasažených násilím v rodinách se věnuje Centrum LOCIKA. Zde najdete postupy okamžité pomoci, kontakty, podporu rodinám, ale i vzdělávací kurzy, infografiky a další. Věci, které se od nás děti učí, i když si to neuvědomujeme (centrumlocika.cz).

Liga otevřených mužů, organizace, která podporuje muže a nabízí vzdělávací kurzy a poradenství: terapeutický program zvládání vzteku, Rozvodem rodina nekončí, Výchova bez násilí aj. Kurzy Archív - Liga otevřených mužů (ilom.cz).

Linka pro pedagogy, rodiče, vychovatele, sociální pracovníky. Anonymně, zdarma, nonstop. Oproti lince bezpečí má větší přesah do napojení klienta s OSPOD, odborníky, kontaktují rodiče, podporují – ověřují návaznou spolupráci. tel: 116 000 + Chat, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.linkaztracenedite.cz.

Linka bezpečí, telefon: 116 111, web: www.linkabezpeci.cz Je možné využít například také možnost chatu na tomto odkazu.

Domácí násilí