Domácí násilí je záměrné, opakované, neveřejné násilí, kde jsou jasné neměnné role oběti a násilné osoby. Násilí může mít různou podobu (fyzickou, psychickou, ekonomickou, sexuální aj.), postupně ale graduje. Vzniká většinou v současném nebo bývalém partnerství nebo i mezi seniorem a jeho dospělým potomkem, kdy násilná osoba zneužívá své převahy nad druhou osobou. Může se přihodit každému a není snadné se z něho vymanit.
Domácí násilí se na rozdíl od týrání a zneužívání dítěte dotýká primárně rodičů nebo jiných dospělých osob v blízkých vztazích. Přesto může mít velký traumatizující dopad na přihlížející děti v rodině. Pomoc i právní odpovědnost jednotlivých aktérů je rozdílná a proto je spolupráce s odbornými organizacemi, intervenčními centry nebo státními orgány zásadní (viz kontakty).

Je důležité vědět, že DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ V POŘÁDKU a dá se řešit. Nejefektivnější je včasná pomoc ohrožené i násilné osobě. Vyhledat pomoc je projevem síly!

Komplexní informace, praktické rady ale i kontakty na krizovou linku, odborné poradenství a další najdete na webu Bílého kruhu bezpečí Domácí násilí (domacinasili.cz).

Webové stránky Policie ČR nabízejí informace k rozpoznání domácího násilí, bezpečnostní plán a další - https://www.policie.cz/clanek/domaci-nasili-644841.aspx.

Rozhovor s českou psycholožkou s Barborou Jakobsen na Radiožurnálu - Domácí násilí je genderový problém. Vinu nese vždy násilník, říká psycholožka - YouTube.

Liga otevřených mužů, organizace, která podporuje muže a nabízí vzdělávací kurzy a poradenství: terapeutický program zvládání vzteku, Rozvodem rodina nekončí, Výchova bez násilí aj. - Kurzy Archív - Liga otevřených mužů (ilom.cz).

Rozhlasový rozhovor o domácím násilí Českého rozhlasu Wave - Diagnóza F: Domácí násilí | Radio Wave (rozhlas.cz).

Domácí násilí