Adaptační programy jsou určeny nově vzniklým i již existujícím kolektivům. Využívané jsou především pro první ročníky SŠ, SOU a víceletých gymnázií, ale vhodné jsou i při přechodu žáků na druhý stupeň ZŠ, při slučování tříd, změně třídního učitele nebo příchodu nového žáka.
Podstatou adaptačního programu je, aby se spolužáci poznali víc a jinak, než jim nabízí školní prostředí. Cílem programu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj skupiny. Podporovat pocity sounáležitosti, spolupráce, umění řešit konflikty, respektovat ostatní, podpořit kvalitní jádro skupiny. Program sám o sobě nevytvoří soudržnou a dobře fungující skupinu, ale usnadní žákům i pedagogům společný začátek a dá nahlédnout, co je efektivní a pro dobré společné fungování potřeba.
Formy programů se odvíjejí od možnosti škol, které projevily o tuto aktivitu zájem – od jednodenního (realizovaného přímo ve školním prostředí) až po vícedenní (spojený s pobytem v přírodě). Programy jsou vedeny metodami zážitkové pedagogiky, zařazujeme psychosociální techniky na podporu kooperace skupiny, také pohybové hry a výtvarné/tvořivé techniky. Třída prochází programem spolu s třídním učitelem, který je v roli průvodce a pozorovatele.
Důležitou součástí adaptačního programu je následná konzultace s pedagogy (popřípadě předchází seminář). Podmínky pro realizaci adaptačního programu si určují jednotlivá pracoviště individuálně.

Kontakty na jednotlivá pracoviště