Pro rodiny s dětmi z 3. až 6. třídy

Souběžná rodičovská a dětská skupina osobnostně sociálního rozvoje se zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí a komunikaci mezi rodiči a dětmi:

  • rodičovská skupina je místo pro sdílení potíží a také zkušeností, rozvíjení náhledu na potřeby dětí,
  • dětská skupina podporuje psychickou pohodu dětí, zvládání vztahových potíží doma i ve škole.

Leták s bližšími informacemi naleznete zde: