Rodiče dětí vykazujících rizikové signály poruch příjmu potravy (kolísání váhy, snaha stranit se rodiny, lži ohledně jídla, posedlost nutkavých cvičením…) potřebují získat informace. Jde skutečně o nemoc, která postihuje psychiku, tělo i vztahy.

Stručný přehled co jsou poruchy příjmu potravy, jak lze rozpoznat, zda dítě není poruchou příjmu potravy ohroženo a kam se v případě potřeby obrátit pro radu či odbornou konzultaci najdete v letáku pro rodiče od Centra Anabell zde http://knihovna.anabell.cz/publikace/product/view/1/5.

Pro rodiče váhajícího, zda se dítěte problematika týká nebo jde jen o přechodný jev je vhodné využít kontakt na Rodičovskou linku. Jde o službu telefonické krizové pomoci a základního sociálního poradenství. Můžete využít e-mail, chat nebo hovor zpoplatněný z celé ČR dle tarifů operátorů.

Důležitým prvním kontaktem by měl být pediatr a také relevantní informace na internetu. Dobrým zdrojem jsou stránky www.healthyandfree.cz a Centra Anabell v sekci Knihovna (http://knihovna.anabell.cz/). Najdete tam nabídku webinářů, videopořady do výuky a odborné průvodce pro pedagogy, rodiče i sociální pracovníky.

Pro hlubší vhled do problematiky lze doporučit text Pražského centra primární prevence a pro rozsáhlejší informace je výborná příručka vydaná Klinikou adiktologie, 1.lékařské fakulty UK v Praze „Poruchy příjmu potravy. Příručka pro pomáhající profese“. V kapitole pro rodiče najdete inspiraci k řešení problému včetně pokynu k okamžitého zastavení ubývání na váze v případech anorexie.

Poruchy příjmu potravy