Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže:

  • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
  • Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu.
  • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
  • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
  • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.
  • Aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod.

Alokace DT: 1 500 000 Kč

Částka, o kterou lze žádat: 10 000 Kč – 40 000 Kč

Termíny pro podání žádostí: 1. 3. – 1. 8. 2022

Žadatel může do DT podat více žádostí. DT je průběžný, tzn. žádosti se postupně hodnotí a schvalují.

Více informací zde: Dotace Plzeňského kraje | Dotační titul | Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022 (plzensky-kraj.cz)

Aktuality 1

pátek, září 10, 2021 723
Rádi bychom vám níže přinesli ucelený výběr zajímavých a užitečných odkazů, které Vám mohou pomoci se v materiálech zorientovat a zároveň vám mohou poskytnout i další zdroje. Centrum Locika...
pátek, září 10, 2021 690
Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx Z FACEBOOKU...
pátek, září 10, 2021 673
Zde najdete tipy Jak s dětmi mluvit o válce vztahující se k současnému dění na Ukrajině. Materiál Skautského institutu můžete najít zde: https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/

Novinky

pátek, září 10, 2021 Super User Aktuality (pravé) 618
Rádi bychom Vás a Vaše kolegy pozvali na workshop - představení preventivní metodiky DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ V POŘÁDKU. Ta vznikla na základě zkušeností Diakonie Západ, Pedagogicko-psychologické poradny...
pátek, září 10, 2021 Super User Aktuality (pravé) 613
Záznamy přednášek a příspěvků z 2. Konference primární prevence Plzeňského kraje, která se konala online 23. 11. 2021, jsou stále přístupné na webových stránkách konference. Pokud jste nestihli...
pátek, únor 04, 2022 prevence Aktuality (pravé) 358
Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže: Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a...