Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže:

  • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
  • Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu.
  • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
  • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
  • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.
  • Aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod.

Alokace DT: 1 500 000 Kč

Částka, o kterou lze žádat: 10 000 Kč – 40 000 Kč

Termíny pro podání žádostí: 1. 3. – 1. 8. 2022

Žadatel může do DT podat více žádostí. DT je průběžný, tzn. žádosti se postupně hodnotí a schvalují.

Více informací zde: Dotace Plzeňského kraje | Dotační titul | Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022 (plzensky-kraj.cz)

Záznamy přednášek a příspěvků z 2. Konference primární prevence Plzeňského kraje, která se konala online 23. 11. 2021, jsou stále přístupné na webových stránkách konference. Pokud jste nestihli některý z příspěvků v živém vysílání, máte stále možnost je zhlédnout na tomto odkazu:

Program - Prevence Plzeňský kraj (prevence-plzenskykraj.cz)

Rádi bychom Vás a Vaše kolegy pozvali na workshop - představení preventivní metodiky DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ V POŘÁDKU.

Ta vznikla na základě zkušeností Diakonie Západ, Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň a Ligy otevřených mužů, s cílem pomáhat učitelům jednoduše uchopit toto důležité téma ve výuce a vytvořit u žáků 2. st./SŠ základní povědomí o domácím násilí a možnostech jeho řešení.

Metodika samotná je stavěná tak, aby ji učitelé po absolvování workshopu mohli snadno a samostatně realizovat se svými třídami, kolektivy. Ať už formou připraveného bazálního bloku (2VH) nebo využitím dílčích aktivit v jednotlivých předmětech (třídnických hodinách, projektových dnech aj.).

Workshop má rozsah 4 hodiny, je bezplatný a povede jej tandem lektorů (M. Žižka, PPP Plzeň za preventivní část a další lektor z řad krizových center, Bílého kruhu bezpečí, LOM, Člověk v tísni aj, za teoretickou/intervenční část). Maximum 12 účastníků.

Účastníci obdrží tištěné i elektronické materiály metodiky a osvědčení o absolvování (bez akreditace MŠMT).

Jako autoři a zároveň lektoři primární prevence podporujeme účastníky workshopu také návaznou konzultační/metodickou podporou a dopomocí s realizací dílčích aktivit nebo bazálního bloku se žáky.

Workshopy jsou vhodné pro běžné učitele 2. stupně a středních škol, kteří mají o téma zájem, nebo tematicky spadá do jejich záběru, školní metodiky prevence, vychovatele ŠD/DDM, pracovníky ve volnočasových organizacích a další zájemce.

V průběhu jara/léta 2022 se uskuteční v Plzeňském kraji 8 workshopů.

Tachov 29.3. 2022, KC Kotec, 13:00 – 17:00 hod.

Domažlice 4.4. 2022, Gymnázium J. Š. Baara, 13:00 – 17:00 hod.

Klatovy 26.4. 2022, PPP Klatovy, 13:00 – 17:00 hod.

Plzeň sever 9.5. 2022, PPP Plzeň, 13:00 – 17:00 hod.

Plzeň jih 23.5. 2022, PPP Plzeň, 13:00 – 17:00 hod.

Plzeň 30. 5. 20222, PPP Plzeň, 13:00 – 17:00 hod.

Rokycany 7.6. 2022, PPP Rokycany, 13:00 – 17:00 hod.

Plzeň 13.6. 2022, PPP Plzeň 13:00 – 17:00 hod.

Zájemci se prosím hlaste na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně tel. 733 745 842 nejpozději 14 dní před datem konání. Jednotlivé termíny jsou primárně určené pro účastníky z dané spádové oblasti, v případě volné kapacity je ale možné se individuálně dohodnout i jinak (viz kontakty).

Aktuality 1

pátek, září 10, 2021 797
Rádi bychom vám níže přinesli ucelený výběr zajímavých a užitečných odkazů, které Vám mohou pomoci se v materiálech zorientovat a zároveň vám mohou poskytnout i další zdroje. Centrum Locika...
pátek, září 10, 2021 760
Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx Z FACEBOOKU...
pátek, září 10, 2021 742
Zde najdete tipy Jak s dětmi mluvit o válce vztahující se k současnému dění na Ukrajině. Materiál Skautského institutu můžete najít zde: https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/

Novinky

pátek, září 10, 2021 Super User Aktuality (pravé) 684
Rádi bychom Vás a Vaše kolegy pozvali na workshop - představení preventivní metodiky DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ V POŘÁDKU. Ta vznikla na základě zkušeností Diakonie Západ, Pedagogicko-psychologické poradny...
pátek, září 10, 2021 Super User Aktuality (pravé) 676
Záznamy přednášek a příspěvků z 2. Konference primární prevence Plzeňského kraje, která se konala online 23. 11. 2021, jsou stále přístupné na webových stránkách konference. Pokud jste nestihli...
pátek, únor 04, 2022 prevence Aktuality (pravé) 423
Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže: Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a...