Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že chceme být i nadále Vašimi dobrými partnery a Vaší podporou, je třeba, i pro školní rok 2021–2022, nastavit bezpečnostní a hygienická pravidla, abyste Vy, Vaše děti i naši zaměstnanci cítili bezpečí a dostatečný komfort, abyste nebyli ohroženi nákazou, ani nečekali na vyšetření déle, než je nezbytně nutné, třeba z důvodu, že onemocněl náš zaměstnanec. Velice si vážíme Vaší trpělivosti a vstřícnosti. Nechceme, v žádném případě, jakkoliv omezovat ničí práva ani nikomu ukládat žádné zvláštní povinnosti. Vycházíme z toho, že každý člověk má právo a zároveň, i povinnost, chránit své zdraví a neměl by tudíž ani ohrožovat zdraví ostatních lidí kolem sebe. Kromě tohoto morálního východiska vycházíme z aktuálně platného Opatření MŠMT, MZDR a KHS i z aktuální situace. Jak již víme z minulosti, situace se může vyvíjet a Opatření se mohou přizpůsobovat vývoji situace, tudíž Vás žádáme, abyste vývoj sledovali a Opatření dodržovali.


S účinností od 1.9.2021 Vás žádáme o dodržování těchto pravidel:
1. Vstup do budovy a pobyt ve společných prostorách budovy PPP Plzeň je všem umožněn pouze v případě zakrytí dýchacích cest
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021 (dle manuálu MŠMT):
Každá osoba (děti1, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZDR.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení) Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky)

A, Děti do 15 let použijí k zakrytí dýchacích cest roušku
B, Klienti a jejich rodiče od 15 let použijí vlastní respirátor


2. Po vstupu do budovy všichni použijí dezinfekci na ruce
3. Objednaní klienti se s odborným zaměstnancem mohou dohodnout po vstupu do vyšetřovny na sejmutí ochrany dýchacích cest v případě, že se prokáží očkovacím certifikátem, případně platným potvrzením o negativním výsledku testování
4. Pro naše klienty jsou vyčleněny a označeny toalety, toalety určené pro naše zaměstnance, prosím, nepoužívejte
5. V případě, že se Vy nebo Vaše dítě necítíte po zdravotní stránce dobře a máte u nás dohodnuté vyšetření, prosím, navštivte nejprve lékaře a schůzku si přeobjednejte.
6. Pokud je to možné, využijte telefonický či e-mailový způsob komunikace. Všechny kontakty a potřebné informace najdete na stránkách PPP Plzeň: www.pepor-plzen.cz
7. Informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT bude opět zajišťovat speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT a prostřednictvím mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Koronalinka bude k dispozici od 23. 8. 2021 do poloviny září každý všední den. Rovněž je možné navštívit stránky MŠMT https://koronavirus.edu.cz/, které obsahují metodické materiály a aktuální informace ke covid-19 v oblasti školství

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování těchto nezbytných opatření. Budeme společně s Vámi věřit, že brzy nastane doba, kdy tato zvýšená ochrana nebude nutná.
Přejeme Vám i dětem šťastné zahájení nového školního roku, hodně úspěchů pracovních, studijních i osobních a hlavně pevné zdraví po celý rok.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
S poděkováním a úctou.


Za tým PPP Plzeň

PhDr. Irena Příkazská
Ředitelka

Aktuality

 • OZNÁMENÍ

  Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že stále pracujeme ve velkém personálním oslabení, které je způsobeno dlouhodobou i krátkodobou nemocností našich zaměstnanců. Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení. Nemůžete-li se nám dovolat, napište e-mail. Vaše požadavky vyřídíme, jakmile to bude nejdříve možné. Termín vyšetření Vám zašleme v pozvánce. Pokud jste nemocní a potřebujete se omluvit z plánovaného vyšetření, využijte, prosím, kontaktu na odborného pracovníka, který je uveden v pozvánce, případně využijte našich stránek, kde jsou kontakty na všechny zaměstnance uvedeny pepor-plzen.cz Formuláře Celý článek
 • Bezpečnostní a hygienická opatření v provozu PPP Plzeň od 1.9.2021

  Vážení rodiče,vzhledem k tomu, že chceme být i nadále Vašimi dobrými partnery a Vaší podporou, je třeba, i pro školní rok 2021–2022, nastavit bezpečnostní a hygienická pravidla, abyste Vy, Vaše děti i naši zaměstnanci cítili bezpečí a dostatečný komfort, abyste nebyli ohroženi nákazou, ani nečekali na vyšetření déle, než je nezbytně nutné, třeba z důvodu, že onemocněl náš zaměstnanec. Velice si vážíme Vaší trpělivosti a vstřícnosti. Nechceme, v žádném případě, jakkoliv omezovat ničí práva ani nikomu ukládat žádné zvláštní povinnosti. Celý článek
 • Školní zralosti

  V období leden až březen 2022 se provádí v poradně vyšetření školní zralosti u předškolních dětí (tedy již před zápisy do ZŠ). Zápisy do ZŠ budou probíhat v měsíci dubnu. K vyšetření školní zralosti v poradně je nutné vyplnit formulář Žádost o poskytnutí poradenské služby,  Sdělení rodičů a Sdělení mateřské školy /formuláře jsou k vyzvednutí v poradně nebo je lze stáhnout z webových stránek poradny/.  Zažádat o vyšetření školní zralosti je nutné do 21.1.2022, pokud požádá zakonný zástupce po této lhůtě, je Celý článek
 • 1
 • 2
 • 3