Vážení klienti,
vzhledem k tomu, že Vám i nadále chceme poskytovat ty nejlepší služby, je naší povinností reagovat na vývoj situace v souvislosti s nemocí COVID – 19. Jsme přesvědčeni o tom, že nejlepším důkazem kvalitního partnerství je respektování práv druhých, zájem a péče o zdraví nás všech.

Vzhledem ke skutečnosti, že naše zařízení navštěvují klienti z různých částí regionu, ale také klienti z jiných regionů v České republice i klienti žijící trvale mimo naši republiku, není možné se řídit pouze skutečností vztahující se k výskytu tohoto onemocnění pouze v dané lokalitě. Po pečlivém vyhodnocení všech rizik jsme dospěli k názoru, že zvýšená opatrnost je na místě.

S účinností od 1.9.2020 platí pro všechna naše regionální zařízení tato pravidla:

 • Vstup do budovy PPP pouze v roušce.
 • Zda bude vyšetření realizováno v roušce či s nasazeným štítem posoudí odborný zaměstnanec.
 • Dodržujte čas objednávky.
 • U vchodu do budovy si ošetřete ruce dezinfekcí.
 • Dodržujte, prosím, dostatečný odstup od ostatních klientů i našich zaměstnanců.
 • Zdržujte se v prostorách budovy pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Používejte vyhrazené toalety pro klienty.
 • V případě, že máte virové onemocnění, nebo jste v karanténě, sdělte tuto skutečnost telefonicky nebo emailem našim administrativním nebo odborným zaměstnancům. Jejich jména a kontakty máte uvedeny na pozvánce a dohodněte si náhradní termín.
 • Elektronická a telefonická forma komunikace se v době nouzového stavu osvědčila, proto prosíme o její využívání zejména na podzim, kdy riziko přenosu nákazy při osobním kontaktu narůstá.
 • Skupinová vyšetření budou realizována s přísnějšími hygienickými pravidly.
 • Výjezdové akce – adaptační pobyty, vedení PPP Plzeň nedoporučuje realizovat.

Předem všem děkujeme za vstřícnost a toleranci.

Za kolektiv pracovníků PPP Plzeň, PhDr. Irena Příkazská, ředitelka PPP Plzeň.

V Plzni, dne 26. 8. 2020

Aktuality

 • Informace pro klienty od 1. 9. 2020

  Vážení klienti,vzhledem k tomu, že Vám i nadále chceme poskytovat ty nejlepší služby, je naší povinností reagovat na vývoj situace v souvislosti s nemocí COVID – 19. Jsme přesvědčeni o tom, že nejlepším důkazem kvalitního partnerství je respektování práv druhých, zájem a péče o zdraví nás všech. Vzhledem ke skutečnosti, že naše zařízení navštěvují klienti z různých částí regionu, ale také klienti z jiných regionů v České republice i klienti žijící trvale mimo naši republiku, není možné se řídit pouze skutečností ...číst dále.
 • Návrat dětí do škol

  Vzhledem k nové situaci, se kterou se nyní musí ředitelé, pedagogové i rodiče vypořádat, bychom Vám rádi nabídli několik materiálů, které by vás mohly vést v prvních společných dnech s dětmi ve škole. Jako vždy Vám ochotně nabízíme metodickou podporu v podobě konzultací (emailem, telefonem či osobně) při plánování návratu dětí do škol ať už nyní nebo až v září. Kontakty na svého oblastního metodika naleznete v sekci Prevence -> Základní informace. NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL: Metodický materiál pro podporu ...číst dále.
 • Školní zralosti

  V období leden až březen 2020 se provádí v poradně vyšetření školní zralosti u předškolních dětí (tedy již před zápisy do ZŠ). Zápisy do ZŠ budou probíhat v měsíci dubnu. K vyšetření školní zralosti v poradně je nutné vyplnit formulář Žádost o poskytnutí poradenské služby,  Sdělení rodičů a Sdělení mateřské školy /formuláře jsou k vyzvednutí v poradně nebo je lze stáhnout z webových stránek poradny/.  Zažádat o vyšetření školní zralosti je nutné do 17.1.2020, pokud požádá zakonný zástupce po této lhůtě, je ...číst dále.
 • 1
 • 2