Ve snaze zajistit Vám sjednané služby v této pro všechny složité době, Vás žádáme o spolupráci a důsledné dodržování následujících pravidel:

 • Dodržujte, prosím, přesně termín a dobu objednání.
 • Nezletilou osobu doprovází pouze 1 dospělá osoba.
 • Ve společných prostorech se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Čekání na své dítě si zpříjemněte procházkou, nákupem apod.. Dohodněte se s naším zaměstnancem, kdy se máte dostavit na konzultaci po vyšetření.
 • Přistupujte jednotlivě.
 • Přednost mají předem objednaní klienti. Doporučujeme se předem telefonicky objednat i v případě návštěvy podatelny. Hodiny pro kontakt s veřejností budou k dispozici na úřední desce. Všechny kontakty najdete na webu PPP Plzeň.
 • Respektujte pokyny našich zaměstnanců.
 • Dodržujte doporučený odstup a povolený počet osob v místnosti (platí i pro společné prostory našich objektů).
 • Použijte dezinfekci.
 • Použijte vlastní roušku či respirátor.
 • Pokud jste v karanténě nebo nemocní, sjednejte si telefonicky náhradní termín.
 • Nevoďte k vyšetření dítě s evidentními příznaky nachlazení či jiného přenosného onemocnění. Dohodněte si náhradní termín i v případě, že jste nachlazeni sami a nemáte možnost zajistit jako doprovod jinou pověřenou, osobu.
 • Upřednostňujte e-mailovou a telefonickou komunikaci tam, kde to je možné.
 • Sledujte naše webové stránky.

Předem Vám děkujeme za pochopení a Váš vstřícný a nesobecký přístup.

Velice si toho vážíme, tým PPP Plzeň

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň - pracoviště Tachov

vypisuje výběrové řízení na pozici psycholog/psycholožka.

Požadavky: VŠ vzdělání - magisterské studium jednooborové psychologie (praxe ve školství výhodou)

Úvazek: 1,0

Nástup: dle dohody

Plat: dle platných platových tabulek pro školství a praxe

 

Životopisy a motivační dopisy zasílejte emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na adresu PPP Tachov, K. H. Borovského 521, 347 01, Tachov.

Vážení klienti,

v době vánočních prázdnin bude provoz našeho zařízení omezen. Provoz bude probíhat dle níže uvedeného rozvrhu.

Provoz pracoviště PPP Plzeň – město:

V době od 21.12.2020 – 31.12.2020 pracoviště z technických důvodů uzavřeno pro veřejnost.

V naléhavých případech kontaktujte, prosím, ředitelku PPP Plzeň:

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel: 734 253 337,

nebo administrativní pracovnici, paní M. Hajšmanovou na tel. čísle 734 253 338,

e-mailem na adrese:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 v těchto úředních hodinách pro veřejnost: 21. 12. 2020 od 9:00 – 12:00

                                                                       23. 12. 2020 od 9:00 – 12:00

Provoz pracoviště PPP Domažlice:

Provozní doba pro veřejnost

14.12. – 17.12.2020   8:00 – 14:00 hod.

21.12. – 23.12.2020   8:00 -14:00 hod. – kontaktní osoby Mgr. Vorlíčková tel. 379 724 276

                                                                                     Mgr. Balvínová tel. 722 602 203

                                                                                     Mgr. Koptová tel. 733 745 852 (pouze 21. a 23.12.2020)  

28.12.– 31.12.2020 poradna pro veřejnost uzavřena

kontakt v případě potřeby – Mgr. Forstová, tel. 606 476 731

 

Provoz pracoviště PPP Plzeň-jih:

21.12.2020 – 3.1.2021 pro veřejnost zavřeno

kontaktní osoba pro veřejnosti po dobu uzavření pracoviště – Mgr. Eliška Kloudová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602273379

Provoz pracoviště PPP Tachov:

23. -31.12.2020 pracoviště uzavřeno.

Kontaktní osoby: Mgr. R. Hégrová, vedoucí pracoviště, tel. 723 815 894, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; případně paní J. Mihálová, administrativní pracovnice, tel. 777358417

Provoz pracoviště Plzeň sever:

21.12.2020 – 31.12.2020 pro veřejnost zavřeno

V naléhavých případech kontaktujte vedoucí pracoviště:Mgr. Šárka Čechurová, tel. 732 275 126, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 21. 12. 2020 od 9:00 – 12:00 a 23. 12. 2020 od 9:00 – 12:00

Provoz pracoviště PPP Klatovy:

Otevřeno do 22.12.2020. Osobní návštěvy pro objednané klienty, nebo lze sjednat schůzku přes administrativní pracovnici na emailové adrese:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště Rokycany:

Provoz pro veřejnost  je zajištěn do pátku 18.12.2020. Kontaktní osoba v případě potřeby je paní Mgr. Věra Huzinec Čiková, vedoucí pracoviště, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na další spolupráci v roce 2021. Provoz poradny bude opět obnoven 4.1.2021.

Přejeme Vám krásné prožití Vánoc, hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, osobních i profesních úspěchů a rodinného štěstí v celém roce 2021.

Za tým pracovníků PPP Plzeň

                                                                                            PhDr. Irena Příkazská

                                                                                             Ředitelka PPP Plzeň

V Plzni dne 15. 12. 2020

Vážení rodiče,

veškeré formuláře se obnovují vzhledem k nové školské legislativě, vstupující v platnost od 1.9.2016. V případě zájmu o službu naší poradny nás kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo vyplněním formuláře konzultace.

Upozornění pro rodiče:

Pokud bude výstupem poradenské péče diagnostická činnost, je poradenské zařízení, podle platné legislativy, povinno vždy zaslat doporučení podpůrných opatření škole, školskému zařízení.

Poradenské zařízení vždy jedná v zájmu dítěte.

Vážení klienti PPP Plzeň,

Ve snaze zajistit Vám, bez ohledu na nepříznivý vývoj epidemiologické situace, sjednané služby, ale zároveň dodržet Nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020, Vás žádáme o spolupráci v následujících  bodech:

 • Dodržujte, prosím, přesně termín a dobu objednání
 • Nejste-li objednáni, objednejte se na konkrétní hodinu i v případě, že potřebujete krátkou konzultaci nebo nesete vyplněné formuláře
 • Nezletilou osobu doprovází k vyšetření pouze 1 dospělá osoba
 • Dbejte, prosím, pokynů našich zaměstnanců
 • Ve společných prostorech se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Čekání na své dítě si zpříjemněte procházkou, nákupem apod.. Dohodněte se s naším zaměstnancem, kdy se máte dostavit na konzultaci po vyšetření.
 • Přistupujte jednotlivě.
 • Dodržujte doporučený odstup a povolený počet osob v místnosti (platí i pro společné prostory našich objektů)
 • Použijte dezinfekci
 • Použijte vlastní roušku či respirátor
 • V budově PPP Plzeň využívejte pouze toalety vyhrazené pro klienty
 • Pokud jste v karanténě, v izolaci nebo nemocní, sjednejte si telefonicky náhradní termín
 • Nevoďte k vyšetření dítě s evidentními příznaky nachlazení či jiného přenosného onemocnění. Dohodněte si náhradní termín i v případě, že jste nachlazeni sami a nemáte možnost zajistit jako doprovod jinou pověřenou,
 • Upřednostňujte e-mailovou a telefonickou komunikaci tam, kde to je možné
 • Sledujte naše webové stránky

Předem Vám děkujeme za pochopení a Váš vstřícný a nesobecký přístup. Velice si toho vážíme.

Za tým PPP Plzeň

V Plzni dne 15. 10. 2020                                                                           PhDr. Irena Příkazská

                                                                                                                     Ředitelka PPP Plzeň

V období leden až březen 2021 se provádí v poradně vyšetření školní zralosti u předškolních dětí (tedy již před zápisy do ZŠ). Zápisy do ZŠ budou probíhat v měsíci dubnu. K vyšetření školní zralosti v poradně je nutné vyplnit formulář Žádost o poskytnutí poradenské služby,  Sdělení rodičů a Sdělení mateřské školy /formuláře jsou k vyzvednutí v poradně nebo je lze stáhnout z webových stránek poradny/.  Zažádat o vyšetření školní zralosti je nutné do 22.1.2021, pokud požádá zakonný zástupce po této lhůtě, je předpoklad, že Doporučení pro ZŠ nebude vyhotoveno do zápisu do ZŠ.

Pokud bylo dítě vyšetřeno u jiného odborníka /klinický psycholog, logoped apod./, poradna provede posouzení odborné zprávy dle doložených podkladů a vyplněné žádosti.
O odklad školní docházky musí rodič písemně požádat a doložit odborným posudkem /PPP-pedagogicko-psychologická poradna, SPC – speciálně pedagogické centrum a odborný lékař - dětský lékař nebo neurolog, psychiatr či logoped/.

Rodiče dětí zapsaných do základní školy v Plzni - městě podávají žádost o vyšetření do poradny město /377468124/, rodiče dětí zapsaných v okrese Plzeň - jih se obracejí na poradnu Plzeň-jih /377468172/ a děti zapsané v okrese Plzeň - sever se obracejí na poradnu Plzeň-sever /377468172/ , dále dle okresu /Klatovy, Tachov, Domažlice, Rokycany – viz pobočky PPP/.
Vyšetření školní zralosti zjišťuje u dítěte připravenost pro školní docházku pro dobrý start v 1. třídě /zjišťuje se: psychická zralost – mentální vyspělost, schopnost soustředění, sebekontrola, sebeobsluha, sociální zralost, řečová vyspělost/.
Vyšetření trvá cca 1 hodinu, před vyšetřením probíhá konzultace s rodičem, po vyšetření konzultace k závěrům vyšetření. Na základě konzultace se v případě odkladu školní docházky píše písemná Zpráva a Doporučení pro ZŠ a MŠ, které si rodiče musí osobně vyzvednout proti podpisu v poradně. Na základě Doporučení ředitel školy vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky. Podklady k rozhodnutí ředitele je nutné dodat do ZŠ do 31.5.

Vážení zákonní zástupci, zletilí klienti. Z důvodů ochrany osobních údajů, nezasílejte podklady k poskytnutí poradenské služby elektronickou poštou - emailem. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

 • Návrat dětí do škol

  Vzhledem k nové situaci, se kterou se nyní musí ředitelé, pedagogové i rodiče vypořádat, bychom Vám rádi nabídli několik materiálů, které by vás mohly vést v prvních společných dnech s dětmi ve škole. Jako vždy Vám ochotně nabízíme metodickou podporu v podobě konzultací (emailem, telefonem či osobně) při plánování návratu dětí do škol ať už nyní nebo až v září. Kontakty na svého oblastního metodika naleznete v sekci Prevence -> Základní informace. NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL: Metodický materiál pro podporu ...číst dále.
 • Informace pro klienty v roce 2021

  Ve snaze zajistit Vám sjednané služby v této pro všechny složité době, Vás žádáme o spolupráci a důsledné dodržování následujících pravidel: Dodržujte, prosím, přesně termín a dobu objednání. Nezletilou osobu doprovází pouze 1 dospělá osoba. Ve společných prostorech se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Čekání na své dítě si zpříjemněte procházkou, nákupem apod.. Dohodněte se s naším zaměstnancem, kdy se máte dostavit na konzultaci po vyšetření. Přistupujte jednotlivě. Přednost mají předem objednaní klienti. Doporučujeme se předem telefonicky objednat i v ...číst dále.
 • PROVOZ PPP PLZEŇ V DOBĚ OD 21.12.2020 - 31.12.2020

  Vážení klienti, v době vánočních prázdnin bude provoz našeho zařízení omezen. Provoz bude probíhat dle níže uvedeného rozvrhu. Provoz pracoviště PPP Plzeň – město: V době od 21.12.2020 – 31.12.2020 pracoviště z technických důvodů uzavřeno pro veřejnost. V naléhavých případech kontaktujte, prosím, ředitelku PPP Plzeň:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel: 734 253 337, nebo administrativní pracovnici, paní M. Hajšmanovou na tel. čísle 734 253 338, e-mailem na adrese:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  v těchto úředních hodinách pro veřejnost: 21. 12. 2020 od 9:00 – 12:00                       ...číst dále.
 • 1
 • 2
 • 3