Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň se spolupodílí na realizaci krajského projektu s názvem - Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje.

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019.

Aktivity projektu

 1. Vytvoření metodiky pro školy - KROKY ke zdravému a bezpečnému klimatu - „Kuchařka“.
 2. Regionální konference primární prevence.
  • Uskuteční se v listopadu 2019,
  • Obsah konference: představení finální podoby metodiky pro školy („Kuchařky bezpečného klimatu“); Představení Národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a Akčního plánu realizace Národní strategie na období 2019 – 2021; Sdílení příkladů dobré praxe 3 škol: 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ, SŠ;.
  • V rámci konference budou také krátce představeny organizace poskytující preventivní aktivity v kraji. Organizace budou představeny zástupci PPP Plzeň, bližší kontakt se zástupci konkrétních organizací bude probíhat v rámci síťování o přestávkách.
 3. Vzdělávací semináře pro pedagogy.
  • Bude realizováno 13 samostatných seminářů zaměřených na bezpečné klima ve školách. Realizátorem seminářů budou lektoři P-Centra Plzeň.
  • Semináře jsou určeny pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, třídní učitele i ostatní pedagogy.
  • Seminářů se také můžou zúčastnit lektoři NNO realizující primární prevenci.
  • Konkrétní nabídka seminářů s podrobnými anotacemi naleznete na konci stránky. V případě zájmu o některý ze seminářů kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  • Všechny semináře jsou realizovány zdarma.
 4. Dotazníkové šetření ve školách.
  • Bude realizováno dotazníkové šetření ve školách s cílem zmapovat rozsah realizovaných programů zaměřených na bezpečné klima. Aktivitu budou realizovat metodici prevence PPP Plzeň v druhé polovině roku 2019.

Na realizaci projektu se podílejí tyto organizace: Plzeňský kraj, PPP Plzeň, SVP Plzeň, P-Centrum Plzeň, Diakonie Západ, Point 14.