zamekVšechny informace, které budou pracovníkům pedagogicko-psychologické poradny sděleny, jsou důvěrné dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Žádné informace – záznamy z rozhovorů, výsledky vyšetření, doporučení a písemné zprávy z vyšetření nebudou PPP nikomu sděleny ani vydány bez souhlasu zákonného zástupce.